Agencje pracy w Niemczech

Praca w Niemczech jest życiową szansą dla wielu z nas. Obecnie każdy, kto chce podjąć pracę za granicą może rozglądać się za stałym i legalnym stanowiskiem. Daje to zdecydowanie więcej możliwości i okazje do rozpoczęcia nowego życia w Niemczech.

Zanim jednak wyjedziemy, warto zapoznać się z prawem niemieckim i wszystkimi formalnościami związanymi z pracą w tym właśnie kraju. Dzisiaj krótki poradnik dla wszystkich tych, którzy szukają pracy będąc już na miejscu i mają zamiar skorzystać z pomocy niemieckich agencji pracy.

Państwowym pośrednikiem w Niemczech jest urząd pracy (Agentur für Arbeit). Obok niego swoją działalność prowadzą prywatni pośrednicy pracy (privater Arbeitsvermittler), których głównym celem jest pomoc osobom bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników. Ich zadanie polega przeważnie na skojarzeniu pracodawcy z osobą szukająca pracy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pracownik zawiera umowę z pracodawcą, u którego ma zamiar pracować.

Zdecydowanie inaczej działającą instytucją jest agencja pracy tymczasowej (Arbeitsnehmerüberlassung). Jej działalność polega na zatrudnianiu osób poszukujących pracy, a następnie na kierowaniu ich do innych firm. Można powiedzieć, iż jest to pewien rodzaj wypożyczania swoich pracowników innym firmom na określony czas. W ten sposób osoba poszukująca pracy podpisuje umowę z agencją pracy tymczasowej, dzięki czemu staje się pracownikiem sezonowym. Będąc takim pracownikiem można liczyć na zatrudnienie w zastępstwie za innych pracowników lub na zatrudnienie okresowe podczas realizacji specjalnych projektów.

Niestety, jeżeli chodzi o działalność przeróżnych agencji pośrednictwa pracy, bardzo często można spotkać się z nielegalnym instytucjami, które chcą po prostu naciągnąć swoich nieświadomych klientów na duże kwoty. W Niemczech agencja pośrednictwa pracy (private Arbeitsvermittlung) jest działalnością, której prowadzenie nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń ani koncesji. Oznacza to, iż praktycznie każda osoba fizyczna lub prawna, która pośredniczy w poszukiwaniu pracy, powinna być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w odpowiednim urzędzie miasta (Gewerbeamt). Jeżeli chcemy zachować ostrożność, możemy sprawdzić czy wybrany przez nas niemiecki pośrednik działa legalnie. Każdy z nas ma prawo o poproszenie danej agencji pośrednictwa pracy o przedstawienie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli to nam nie wystarcza, możemy zwrócić się odpowiedniego urzędu lub lokalnej izby przemysłowo-handlowej z zapytaniem o działalność danej placówki.

Jeżeli już upewnimy się co do prawnego statuty wybranej przez nas agencji, warto abyśmy zapoznali się jeszcze z regułami, jakie określają współpracę pomiędzy osobą szukającą pracy a pośrednikiem. Należy wiedzieć, iż pośrednik nie posiada żadnego prawa do tego, aby żądać zaliczek z tytułu pośrednictwa. Może on żądać wynagrodzenia tylko wtedy, kiedy w wyniku jego pośrednictwa doszło do podpisania umowy o pracę. Na samym początku współpracy z agencją pośrednik jest zobowiązany do podpisania pisemnej umowy z osobą szukająca pracę. Umowa ta sporządzona jest w celu dokładnego określenia wynagrodzenia dla pośrednika. Kwota takiego wynagrodzenia nie może wynieść więcej niż 2 000 euro. Wyjątkiem są przypadki pośrednictwa dla opiekunek, kiedy to wynagrodzenie nie może wynosić więcej niż 150 euro. Każda umowa, która przewiduje wynagrodzenie wyższe niż obowiązujące limity jest z mocy prawa nieważna.

Jak więc widzimy, podczas korzystania z niemieckich agencji pracy należy trzymać się na baczności. Oczywiście, wszystko z umiarem, ponieważ ciągłe wychodzenie z założenia, iż każda tego typu niemiecka instytucja chce nasz oszukać jest także błędne. Jak w każdym państwie, tak również i w Niemczech zdarzają się ludzie, którzy łatwym sposobem chcą się dorobić i postanawiają opierać swój „sukces” na najzwyklejszym oszustwie. Ale jeżeli będziemy posiadali odpowiednią wiedzę i będziemy świadomi swoich praw, z pewnością nie pozwolimy stać się ofiarom takiej nieczystej zagrywki.

Poruszając tą kwestię warto także wspomnieć, iż jakakolwiek współpraca z tego typu niemieckimi agencjami zdecydowanie wymaga dość dobre znajomości języka niemieckiego. Jest to bardzo ważne, ponieważ podpisywanie wszelkich dokumentów w języku obcych bez ich całkowitego zrozumienia może być dla nas tragiczne w skutkach. Dlatego nawet osoby dobrze znające język powinny przed tego typu wizytą w urzędzie przypomnieć sobie wszelkie zwroty i słownictwa związane z tym tematem. Natomiast dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, których znajomość języka „kuleje”, jest poproszenie o pomoc kogoś, kto dobrze zna język i ma już jakieś doświadczenie w tego typu sytuacjach. Jeżeli nie posiadamy nikogo takiego wśród kręgu swoich znajomych możemy skorzystać z działających na terenie Niemiec polskim agencji pracy. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze i pewniejsze rozwiązanie.

Podsumowując, widzimy, iż współpraca z tego typu instytucjami w Niemczech wymaga od nas pewnej wiedzy. Dlatego też pamiętajmy o tym jeszcze przed wyjazdem za granicę. Nie zabierze nam to zbyt dużo czasu, a z pewnością wyjdzie nam to na dobre.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: