Historia Niemiec w pigułce

Państwo niemieckie jest kolebką niezwykłej kultury ukształtowanej przez wiele ważnych zdarzeń historycznych. Jeżeli ktoś z nas chciałby na stałe przenieść się do tego kraju, wypadałoby choć w pewnym stopniu zapoznać się z jego historią.

 

Dlatego też dzisiaj dla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy najważniejsze zdarzenia w historii Niemiec.

Tak więc, jak wiemy Niemcy to jedno z większych państw w Europie Środkowej. W pierwszym tysiącleciu przed naszą erą zdecydowana większość terenów należących obecnie do państwa niemieckiego była zasiedlana przez Celtów, którzy z czasem zostali wyparci przez germańskie plemiona, a następnie pokonani podczas Wojen Galicyjskich w 58 p.n.e. przez Juliusza Cezara. Po upadku cesarstwa rzymskiego powstało 8 niezależnych królestw germańskich, które zostały zjednoczone oraz schrystianizowane przez Karola Wielkiego w VIII w. pod rządami Franków. W 962 r. owe ziemie weszły w skład Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Cesarz Otton I Wielki rozpoczął proces kolonizacji obszarów na wschód od Łaby. W XI i XII wieku książęta germańscy zaczynali stopniowo odzyskiwać swoją silną pozycję, a w 1438 r., po wygaśnięciu rodu Luksemburgów godność cesarska na stałe przeszła w ręce Habsburgów. Od 1415 r. Brandenburgią zaczęli rządzić Hohenzollernowie, natomiast Saksonią (od 1423) – Wettinowie.

W 1521 r. na sejmie wormackim, w którym uczestniczył cesarz Karol V, uchwalono banicję przywódcy protestantów Marcina Lutra. Rozprzestrzenianie się reformacji pogłębiło podział Niemiec. Ziemię, na których już istniały setki państewek, uległy dalszej dezintegracji w wyniku wojny trzydziestoletniej. Po zakończeniu w 1648 r. wojny jedyną siłą, która mogła przeciwstawiać się dominacji Austrii, stała się Brandenburgia połączona unią z Prusami Książęcymi.

Okres wojen Napoleońskich oraz dominacji Francji w Europie rozpoczął proces jednoczenia rozbitych politycznie Niemiec. Z czasem liczba państw niemieckich została zredukowana do 39. W roku 1815 na kongresie wiedeńskim utworzyły one konfederację pod przywództwem Austrii zwaną Związkiem Niemieckim. Postulaty zjednoczeniowe, które powstały na fali europejskich ruchów rewolucyjnych z 1848 r., powszechnie zwane Wiosną Ludów, doprowadziły do demonstracji oraz powstań (rewolucja marcowa) pod takimi hasłami, jak na przykład utworzenie narodowego parlamentu. W wyniku wojny austriacko – pruskiej Związek Niemiecki został rozwiązany i w 1867 r. państwa północnych Niemiec utworzyły Związek Północnoniemiecki, na czele którego stanęły Prusy. Po zwycięstwie powstała Druga Rzesza pod przywództwem króla Wilhelma I, jako dziedzicznego cesarza. Poza tym utworzono Bundesrat (Radę Związkową) państw Rzeszy i Reichstag (Sejm Rzeszy). Władza wykonawcza leżała w rękach kanclerza Bismarcka.

Po totalnej klęsce Niemiec podczas I wojny światowej w miejsce monarchii obalonej przez rewolucję utworzono Republikę Weimarską. Jednak trudności gospodarcze, będące wynikiem reparacji wojennych oraz Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, stworzyły okoliczności sprzyjające objęciu stanowiska kanclerza przez Adolfa Hitlera oraz utworzeniu Trzeciej Rzeszy. Od tej pory Niemcy zaczęły realizować politykę militaryzacji kraju. W 1939 r. Hitler rozpoczął II wojnę światową, dokonując inwazji na Polskę. Po przegranej wojnie kraj ten został podzielony na Republikę Federalną Niemiec oraz Niemiecką Republikę Demokratyczną. Zjednoczenie państwa niemieckiego nastąpiło w 1990 r., po upadku komunizmu w Europie Wschodniej.

Obecnie Niemcy są jednym z ważniejszych państw na kontynencie europejskim. Jest to z pewnością państwo bardzo dobrze rozwinięte gospodarczo. Dodatkowo zachwyca nas wielorodnością swojej kultury. Praktycznie każde niemieckie miasto jest pełne przepięknych i czarujących zabytków, które niejednemu turyście zapierają dech w piersiach.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż historia Niemiec to temat niezwykle rozbudowany i wnikliwe zapoznanie się z nim wymaga naprawdę dłuższej chwili. Warto jednak wiedzieć co nieco na temat przeszłości państwa, w którym zamierza się pracować czy też mieszkać na stałe. Dla wielu wcześniejszych polskich pokoleń temat historii Niemiec był zdecydowanie newralgiczną kwestia, która stopniowo budowała coraz to większą niechęć do narodu niemieckiego. Jednak z czasem stosunki polsko - niemieckie zaczęły ulegać coraz to większemu ociepleniu. Nie oznacza to oczywiście, iż cała historia i wszystkie złe wspomnienia z nią związane zostały zapomniane. One istnieją i obchodzone są ze szczególnym szacunkiem, jednak ciągłe ich wypominanie i rozdmuchiwanie nie przeniesie żadnego rozwiązania, tylko niepotrzebny żal i pretensje.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: