Jak założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech?

Wiele osób zamieszkałych w Polsce wyjeżdża do Niemiec, w celu zarobienia lepszych pieniędzy. Część z nich decyduje się na podjęcie pracy na etat w jakimś z niemieckich przedsiębiorstw, natomiast pozostała część bardzo często decyduje się na otwarcie własnej firmy na terenie państwa niemieckiego.

Dzisiaj chciałabym przybliżyć wszystkie przepisy i formalności związane z otworzeniem własnej działalności gospodarczej w tym oto kraju.

Podstawowym warunkiem do założenia własnej firmy w naszym kraju sąsiedzkim jest posiadanie odpowiedniego lokum, w których miałaby być prowadzana domniemana firma. Lokalu możemy szukać na własną rękę poprzez regularne przeglądanie niemieckiej prasy z ogłoszeniami czy też korzystając z Internetu lub możemy skorzystać z pomocy odpowiednich instytucji, które w pewnym stopniu ułatwią nam tego typu zadanie. Do takich instytucji w Niemczech należą spółka Wohnungs Wirtschaft ( w skrócie Wowi), która dysponuje wieloma adresami lokali komunalnych, WoGe – Sued czy też WohnBau Frankfurt.

Kiedy zainteresowana osoba znajdzie już odpowiednie lokum dla swojej przyszłej firmy i spełni obowiązek zameldowania się w Niemczech, może podjąć kolejny krok, jakim jest wizyta w urzędzie do spraw działalności gospodarczej (po niemiecku Gewerbeamt). Tego typu urzędy możemy znaleźć praktycznie w każdej większej miejscowości w Niemczech. Kiedy wybierzemy już ten najbliższy naszemu miejscu zameldowania, udajemy się do niego, w celu zarejestrowania naszej działalności gospodarczej. Koszt tego typu formalności wynosi 20 euro. Czas oczekiwania na rozpatrzenie decyzji w tej kwestii wynosi 3 dni, a niekiedy przy odrobinie szczęście udaje się załatwić formalność tą „od ręki”.

Nieco inaczej wygląda cała ta procedura w przypadku polskich rzemieślników, który chcą założyć własna firmę w Niemczech. Zanim udadzą się oni do wyżej wspomnianego urzędu, musza najpierw zawitać do niemieckiej Izby Rzemieślniczej i zarejestrować się tam. W tym celu każda zainteresowana osoba musi zgromadzić odpowiednie dokumenty, które poświadczą posiadane przez nią kwalifikacje zawodowe. Wpisanie do rejestru rzemieślniczego w Niemczech kosztuje 50 euro, a obowiązują z tego tytułu roczna składka to koszt 150 euro. Po załatwieniu tej sprawy nasz rzemieślnik musi już tylko udać się do urzędu do spraw gospodarki, gdzie dokona rejestracji działalności (koszt ok. 26 euro).

Każdy polski obywatel, którego pomysł na własną firmę wiąże się handlem obwoźnym, musi liczyć się kosztami zarejestrowania tego typu działalności, wynoszącymi minimum 80 euro. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie tego typu działalności jest aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niekaralności oraz wpis do rejestru gospodarczego w Polsce. Karty o handel obwoźny możemy uzyskać praktycznie w każdym mieście. Warto wiedzieć, iż obowiązują one na terenie całego państwa niemieckiego. Ważną informacja w tej kwestii również jest to, iż do założenie tego rodzaju działalności nie wymaga się meldunku po stronie niemieckiej.

Warto zapoznać się pewnymi zmianami, jakie pojawiły się po 1 maja bieżącego roku w przepisach prawnych regulujących zakładanie własnych działalności gospodarczych przez Polaków na terytorium Niemiec. Dotychczas polscy obywatele mieli prawo jedynie do zakładania jednoosobowych firm w Niemczech. Obecne uległo to zmianie i wszystkie polskie firmy jednoosobowe mogą zatrudniać innych pracowników. Od teraz także polska firma może być tylko podwykonawcą firmy niemieckiej.

Jeżeli załatwimy już wszystkie wyżej opisane sprawy, pozostaje nam jeszcze jedynie wizyta w Urzędzie Finansowym. Każdy polak otwierający firmę w Niemczech podlega obowiązkowi odprowadzania podatków. W związku z tym Urząd do spraw gospodarki, w którym dokonaliśmy rejestracji naszej firmy, natychmiast zgłasza ten fakt urzędowi finansowemu, w którym także musimy zameldować, iż planujemy otwarcie własnej działalności gospodarczej. Następnie pozostaje nam już tylko czekać na nadanie nam numeru identyfikacji podatkowej. Do czasu nadania tego numeru musimy prowadzić książeczkę przychodów i rozchodów.

Z pewnością na pierwszy rzut oka wszystkich tych formalności wydaje się dość sporo. Aby rozjaśnić sobie wszelkie kłopotliwe kwestie możemy skorzystać z bezpłatnych szkoleń dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności w Niemczech organizowanych przez działające w Poczdamie towarzystwo na rzecz obcokrajowców o nazwie Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft. Szkolenie te odbywają się w formie czterodniowych intensywnych warsztatów psychologiczno-ekonomicznych, w trakcie których weryfikacji poddawany jest własny pomysł na biznes, prowadzone są zajęcie z księgowości oraz z rachunkowości, a nawet kursy językowe dla wszystkich zainteresowanych.

Podsumowując, założenie własnej firmy w Niemczech jest wprawdzie trochę skomplikowane, lecz większość niezbędnych formalności możemy załatwić w ciągu kilku dni. Państwo niemieckie oferuje nam także pomoc, która ma na celu rozjaśnienie nam wszelkich skomplikowanych kwestii oraz ułatwienie w przebrnięciu przez wszystkie te procedury.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: