Krótki przewodnik dla osób planujących prace w Niemczech

W Polsce z dnia na dzień rośnie zainteresowanie pracą za naszą zachodnią granicą. Szczególnie dużą popularnością cieszą się wyjazdy do pracy do Niemiec, gdzie od 1 maja bieżącego roku rynek pracy został oficjalnie otwarty dla wszystkich obcokrajowców.

Dzięki temu każdy z nas może szukać w Niemczech legalnego zatrudnienia. Jest zdecydowanie przełom w kwestii pracy za granicą.

W związku w tym, iż istnieje teraz szansa na legalne zatrudnienie w Niemczech, każda chcąca skorzystać z tej okazji osoba, powinna gruntownie zapoznać się z wszelkimi związanymi z tym formalnościami. Dlatego też dzisiaj chciałabym przedstawić krótki i mam nadzieję, że także pomocny przewodnik po przygotowaniach do takiego właśnie wyjazdu.

Kiedy w naszej głowie rodzi się pomysł wyjazdu do pracy do Niemiec, bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, na ile rzeczy musimy być wyczuleni i ile rzeczy musimy załatwić, aby cały ten wyjazd przyniósł zyski, a nie straty. Głównym celem takiego wyjazdu jest praca, więc właśnie od tego powinniśmy zacząć. Dobrze jest znaleźć sobie pracę jeszcze przed wyjazdem. Oczywiście, niektórzy ryzykują i zostawiają szukanie odpowiedniego stanowiska dopiero po przyjeździe na miejsce, jednak moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie. Zdecydowanie lepiej jest wyjeżdżać z uczuciem pewności, iż praca za Odrą już na nas czeka.

Tak więc, kiedy już znajdziemy odpowiednią ofertę pracy dla siebie, możemy zgłosić swoją kandydaturę na dane stanowisko. W tym celu musimy zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty. Z reguły jest to CV i list motywacyjny. Oczywiście obowiązkowo napisane w języku niemieckim. Jest to zdecydowanie niezbędny wymóg. Jeżeli nie czujemy się na siłach sami napisać takie dokumenty, zawsze może poprosić o pomoc znajomych, którzy wykonywali już podobne rzeczy lub zlecić komuś przetłumaczenie naszych dokumentów. Możliwości jest wiele.

Po rozmowie kwalifikacyjnej i pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji, możemy zająć się pozostałymi bardzo ważnymi sprawami. Mając już pracę wiemy w jakich okolicach musi znaleźć sobie zakwaterowanie. Czasami pracodawca bierze na siebie tą kwestię, jednak zazwyczaj dotyczy to tylko prac sezonowych. W większości wypadków pracownik jest zdany sam na siebie. Każda osoba szukająca mieszkania powinna przeglądać wszelkie codzienne gazety niemieckie lub zainwestować w specjalistyczne magazyny, które pełne są przeróżnych ofert.

Kiedy już najdziemy sobie odpowiednie lokum, możemy pakować się i ruszać w drogę. Przy pakowaniu należy zwrócić uwagę na to, żeby zabrać ze sobą wszystkie potrzebne dokument, tzn. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, CV i podanie o pracę w języku niemieckim, świadectwa i dyplomy przetłumaczone na język niemiecki i uwierzytelnione w Polsce. Poleca się także zabranie formularza U2 z Urzędu Pracy, gdyż jest to dokument zachowujący prawo do pobierania zasiłku na okres 3 miesięcy w innym państwie członkowskim.

Tuż po przyjeździe warto jest od razu załatwić wszystkie niezbędne formalności związane z pobytem na terenie Niemiec. Jest to bardzo ważne, ponieważ pobyt dłuższy niż 90 dni bez prawnego uregulowania jest równy wykroczeniu i może zakończyć się wydaleniem z kraju, a także zakazem ponownego wjazdu do niego. Dlatego od momentu przyjazdu każda osobą mająca w planie dłuższy pobyt w Niemczech, powinna w ciągu 7 dni udać się urzędu meldunkowego w celu zalegalizowania pobytu. Jeżeli planujemy pobyt dłuży niż 3 miesiące, musimy uzyskać odpowiednie pozwolenie. W tym celu udajemy się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Udając się z wizytą do tej instytucji musimy zabrać ze sobą takie dokumenty jak ważny dowód osobisty lub paszport, 2 zdjęcia paszportowe, potwierdzenie zameldowania, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, dowód posiadania środków finansowych ( w przypadku bezrobotnych i studentów musza oni zapewnić sobie co najmniej 700 euro na miesiąc), świadectwo niekaralności oraz świadectwo zdrowia zezwalające na pobyt.

Jeżeli jednak ktoś decyduje się na wyjazd w ciemno i zamierza szukać pracy dopiero na miejscu, może zarejestrować się w niemieckim urzędzie pracy. Aby tego dokonać należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Każdy polski obywatel może zarejestrować się w urzędzie pracy w Niemczech, lecz jeśli kwestia jego pobytu nie jest uregulowana, jego czas poszukiwania pracy wynosi tylko 3 miesiące.

Jeżeli zaś chodzi o prawo do zasiłków dla bezrobotnych nabywa się je po dwóch latach objętych ubezpieczeniem oraz po przepracowanych co najmniej 360 dniach kalendarzowych. Kwota zasiłku i czas, przez jaki będzie on wypłacany, zależy od sytuacji rodzinnej oraz od ostatnio osiągniętych dochodów.

Dodatkowo każda osobą planująca podjęcie pracy w Niemczech powinna w dość wnikliwy sposób zapoznać się w wszystkimi informacjami związanymi z prawem pracy. Jest to bardzo ważne, ponieważ właśnie najczęściej nieświadomi pracujący obcokrajowcy padają ofiarom oszustw w tej kwestii.

Jak widzimy, rzeczy, które należy załatwić w związku z takim wyjazdem, jest dość sporo. Pamiętajmy, aby żadnej z nich nie pominąć, ani nie zbagatelizować, ponieważ konsekwencje tego mogą być dla nas bardzo bolesne.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: