Kwestia urlopu według niemieckiego prawa pracy

Niemieckie prawo pracy jest szeroko rozbudowaną dziedziną, która określa wiele istotnych przepisów prawnych regulujących legalne zatrudnienie w Niemczech.

W związku z oficjalnym otworzeniem niemieckiego rynku pracy dla obcokrajowców każda osoba planująca wyjazd do pracy za granicę powinna zdecydowanie wcześniej zapoznać się podstawowymi przepisami, które będą regulowały zawarty przez nią stosunek pracy w Niemczech. Dla wszystkich zainteresowanych przedstawiam dzisiaj kilka cennych informacji związanych z tak ważnym aspektem niemieckiego prawa pracy, jaką jest kwestia urlopu.

Otóż prawo pracy w Niemczech przewiduje okres urlopu wynoszący minimalnie 24 dni powszednich. Każda sobota w świetle prawa pracy uznawana jest dniem powszednim, więc oznacza to, iż każdy pracownik ma prawo do przebywania na urlopie co najmniej przez 4 tygodni w ciągu roku kalendarzowego. Jednak w praktyce wszelkie umowy o pracę lub umowy taryfowe przewidują przeważnie nieco dłuższy okres urlopu wypoczynkowego, wahający się od 25 nawet do 30 dni roboczych. Rzadko, kiedy można spotkać się z tym, iż pracodawca stosuje jakiekolwiek rozróżnienie długości przysługującego urlopu według stażu lub wieku pracowników. Zazwyczaj długość urlopu jest jednakowa dla wszystkich.

Zajmijmy się teraz prawem do urlopu. Otóż należy zacząć od tego, iż pracownik nabywa praw do urlopu wypoczynkowego dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy trwania stosunku pracy. Okres ten musi zgodnie z prawem upłynąć tylko raz, więc oznacza to, iż w następnym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego już od samego początku roku kalendarzowego.

Niekiedy jednak możemy spotkać się także z pojęciem urlopu częściowego, inaczej mówiąc urlopu w wymiarze proporcjonalnym. Możemy spotkać się z nim w sytuacjach, kiedy zawarty stosunek pracy zakończył się jeszcze przed upływem wyżej wspomnianego okres 6 miesięcy. W takich przypadkach według niemieckiego prawa pracy pracownikowi przysługuje 1/12 urlopu za każdy pełny przepracowany miesiąc. Z takim sposobem naliczania urlopu możemy także spotkać się w sytuacjach, kiedy:
- pracownik nie przepracował pełnych 6 miesięcy do końca roku kalendarzowego, np. został on zatrudniony z dniem 1 października, więc do końca pierwszego roku zdoła przepracować jedynie 3 pełne miesiące; oznacza to, iż przysługuje mu urlop częściowy w wysokości 3/12 urlopu rocznego,
- stosunek pracy istnieje dłużej niż 6 miesięcy i zostanie on rozwiązany w pierwszej połowie roku kalendarzowego, np. pracownik rozpoczął pracę 01.05.2010 roku, a zakończył ją 01.04.2012 roku; oznacza to, iż za rok 2010 i 2011 przysługuje mu urlop roczny w pełnym wymiarze, natomiast za rok 2012 ma on prawo do skorzystania jedynie z urlopu częściowego wynoszącego 4/12 urlopu rocznego, (ponieważ tylko 4 miesiące w danym roku zostały przepracowane).

Z pewnością od razu wielu z nas nasuwa się pytanie, jak wygląda kwestia naliczania urlopu, kiedy istniejący stosunek pracy zostanie rozwiązany w drugiej połowie roku kalendarzowego, po przepracowaniu przez pracownika pełnych pierwszych 6 miesięcy pracy. Tak, więc w takich oto sytuacjach pracownik jest uprawniony do skorzystania z urlopu rocznego w pełnym jego wymiarze.

Kiedy wiemy, w jaki sposób powinien być prawidłowo naliczany wymiar przysługującego nam urlopu, możemy przejść do kwestii udzielenie urlopu. Otóż niczym nowym nie jest to, iż urlop przydzielany jest przez pracodawcę na wcześniej złożone podanie przez pracownika. Podczas podejmowania tego typu decyzji pracodawca powinien wziąć pod uwagę życzenie pracownika. Jednak niekiedy ze względu na ważne interesy firmowe lub życzenia innych uprzywilejowanych pracowników, pracodawca jest zmuszony do przydzielenia pracownikowi urlopu w innym terminie, niż ten zaproponowany przez niego. Bezwzględnie każdy pracownik musi cierpliwie czekać na decyzję pracodawcy w tej kwestii. Samowolne pójście na urlop, tj. niestawienie się w pracy, grozi zwolnieniem z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Według niemieckiego prawa pracy, każdy pracownik powinien otrzymać urlop w całość przez jakichkolwiek podziałów. Jednak, jak łatwo można zauważyć regulacja ta rzadko, kiedy jest przestrzegana czy to przez pracodawców, czy to przez pracowników. Niejednokrotnie pracownik wykorzystuje przysługujący mu urlop w częściach.

Podsumowując, widzimy, iż kwestia urlopu odgrywa istotną i znaczącą rolę w każdym istniejącym stosunku pracy w Niemczech. Każdy pracownik powinien wiedzieć co nieco w tej kwestii i zapoznać się z system naliczania urlopu, ponieważ coraz częściej można zauważyć wiele nieścisłości wynikających z indywidualnych obliczeń pracodawcy. Aby mieć podstawy do dyskusji w tym temacie, musimy mieć odpowiednie i wiarygodne argumenty, których podstawą jest dobra znajomość niemieckiego prawa pracy.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: