Mity na temat wynajmowania mieszkania w Niemczech

Wyjeżdżając do pracy w Niemczech każdy z nas musi liczyć się ze znalezieniem sobie mieszkania bądź jakiegoś innego lokum, w którym będziemy mogli mieszkać przez cały czas pobytu. Niekiedy, w szczególności w przypadku prac sezonowych, jak na przykład zbiory owoców i warzyw, zdarza się, iż to sam pracodawca zapewnia zakwaterowanie swoim pracownikom.

Jednak na luksusy w takich sytuacjach nie ma co liczyć. Pracownicy sezonowi mieszkają zazwyczaj w jakiś barakach bądź przyczepach campingowych. W większości przypadków polscy obywatele pracujący w Niemczech są zdani sami na siebie w kwestii szukania mieszkania.

W ciągu kilku, a nawet kilkunastu ostatnich lat w przekonaniu Polaków zaczęło funkcjonować coraz więcej mitów i przekonań związanych z tematem wynajmu mieszkań u naszych zachodnich sąsiadów. Jak to bywa z wszelkimi mitami i przekonaniami, są one w większości dalekie od prawdy. Dlatego też, aby wyprowadzić z błędu wszystkich wierzących w nie Polaków przedstawimy kilka z nich i obalimy ich wiarygodność.

Każdy, kto planuje wyprowadzkę ze swojego obecnego mieszkania, chciałby ominąć często niewygodny okres wypowiedzenia. Wtedy w głowach większości pojawia się początkowo „genialny” pomysł znalezienia chętnych osób do wprowadzenia się do mieszkania na nasze miejsce. I mimo, iż dla wielu lokatorów pomysł ten jest niemalże pewnikiem, warto wiedzieć, iż takie zabiegi nie przyniosą żadnego efektu. Okres wypowiedziany zawarty w umowie będzie nadal obowiązywał.

Każdy, kto wynajmuje mieszkanie w Niemczech, powinien wiedzieć, iż nieprawdą jest stwierdzenie, iż właściciel musi posiadać swój komplet kluczy do mieszkania oraz, że może wejść do niego w każdej chwili. Nawet jeżeli w umowie zawarty jest fakt, iż właściciel będzie posiadał swoje klucze do mieszkania, nie oznacza to, iż może on nas nachodzić wtedy, kiedy ma na to ochotę. Zgodnie z prawem nie ma on prawa wchodzić do wynajmowanego mieszkania, wtedy kiedy osoby mieszkające w nim nie życzą sobie tego. W razie złamania tego przepisu lokator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Również na koszt osoby wynajmującej może zostać zmieniony klucz do mieszkania. W sytuacjach tych występują wprawdzie pewne wyjątki od reguły, lecz są to wyłącznie nagłe sytuacje, np. pęknięcie rury lub zwarcie instalacji elektrycznej podczas nieobecności lokatorów.

Osoba wynajmująca mieszkanie w Niemczech powinna być świadoma tego, iż nie jest ona w żadnym stopniu uprawniona do zostawiania swoich rzeczy na klatce schodowej lub przed wejściem do mieszkania. Zgodnie w niemieckim prawem powierzchnie te nie są wynajmowane przez lokatorów. Wyjątek stanowią jedynie wózki dziecięce, chodziki oraz wózki inwalidzkie. Mogą być one pozostawiane poza mieszkaniem, lecz pod warunkiem, iż nie będą one blokować ani przeszkadzać w przejściu.

Imprezy organizowane przez lokatorów są najczęstszym punktem zapalnym w stosunkach sąsiedzkich. Kwestia ta jest tym bardziej sporna, gdyż nie ma żadnego konkretnego przepisu, który określałby, ile imprez i kiedy można organizować. Jedyny przepis obowiązujący w tej kwestii to przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22. W przypadku regularnych skarg sąsiadów, karą dla hałaśliwego lokatora może być podniesienie czynszu.

W przypadku zbliżającej się przeprowadzki, każdy z nas chciałby w jak największym stopniu ograniczyć związane z nią koszty. W związku z tym pojawia się wiele ciekawych pomysłów. Jednym z nich jest nie zapłacenie czynszu, w zamian za który właściciel ma zachować sobie wcześniej wpłaconą kaucję. Zdecydowanie nie jest to najlepszy pomysł. Płacenie czynszu na konto kaucji jest niedozwolone. W przypadku nie spełniania obowiązku płacenia czynszu przez lokatora, właściciel ma prawo do zawiadomienia odpowiednich władz sądowych. A jeżeli lokator nie zareaguje na pisemne upomnienia, może liczyć się w najbliższym czasie z wizyta komornika.

Szeroko rozpowszechnionym przekonaniem wśród osób wynajmujących mieszkanie w Niemczech jest to, iż przysługują im procenty uzyskane z kaucji. Niestety jest to błędne założenie, ponieważ oprocentowanie wkładu należy do kaucji i służy jako zabezpieczenie dla właściciela. W przypadku zastrzeżeń do lokatora, właściciel ma prawo do zatrzymania kaucji wraz z oprocentowaniem.

Podsumowując, widzimy, iż istnieje wiele nieścisłości pomiędzy mitami, a fatycznymi przepisami związanymi z wynajmem mieszkania w Niemczech. Najlepszym rozwiązaniem jest szczegółowe zapoznanie się z wszelkimi prawnymi przepisami regulującymi tą sprawę. Wiarygodnych informacji w tym temacie możemy szukać na stronach internetowych lub w fachowej literaturze. Poleganie na przekazywanych pocztą pantoflową opowiastkach, jak widać nie zawsze może wyjść nam na dobre.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: