Organy kontroli i nadzoru prawa pracy w Niemczech

Naród niemiecki słynie ze szczególnego przywiązywania uwagi do przestrzegania wszelkich przepisów prawnych. Także w przypadku prawa pracy Niemcy starają się wnikliwie i starannie kontrolować zarówno pracodawców, jak i pracowników, w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości i zaniedbań.

W tym celu powstały w Niemczech specjalne instytucje, których działalność opiera się na kontroli i nadzorze przestrzegania przepisów prawa pracy w przeróżnych niemieckich przedsiębiorstwach.

Gewerbeaufsicht to podstawowy niemiecki organ kontroli działalności gospodarczej. Jego działalność skupia się wokół różnych dziedzin z zakresu prawa pracy, ochrony praw konsumentów oraz ochrony środowiska. Jednym z głównych zadań tejże instytucji jest przede wszystkim kontrola przestrzegania obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Związane są z tym takie kwestie, jak zasady postępowania z niebezpiecznymi materiałami, takimi jak na przykład chemikalia czy też ochrona poszczególnych grup pracujących, na przykład kobiet lub młodzieży. W zależności od kraju związkowego, w której mamy do czynienia z tego typu instytucją może ona nosić nazwę np. Urząd Ochrony Pracy ( po niemiecku Amt fur Arbeitschutz) lub Państwowy Urząd Ochrony Środowiska (po niemiecku Staatliches Umweltamt).

Kolejnym sposobem na sprawowanie pieczy nad interpretacją przepisów prawa pracy przez niemieckich pracodawców jest kontrola finansowa pracy na czarno (po niemiecku Finanzkontrolle Schwarzarbeit). Jest to specjalna jednostka organizacyjna wyodrębniona w strukturze niemieckiego urzędu celnego (po niemiecku Zollamt). Głównym celem działalności tego typu instytucji jest walka z nielegalnym zatrudnieniem w Niemczech. Specjalnie wykwalifikowani pracownicy tej organizacji przeprowadzają regularne kontrole we wszystkich firmach, które zatrudniają cudzoziemców lub pracowników oddelegowanych z innych krajów członkowskich do pracy na terenie terytorium Niemiec. Podczas każdej takiej kontroli każdy podmiot gospodarczy jest szczegółowo sprawdzany pod względem przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ustawy o nielegalnej pracy oraz o pracownikach oddelegowanych. Dodatkowo każdy z pracowników kontroli finansowej pracy na czarno od 1998 roku uzyskał status osoby uprawnionej do prowadzenia karnego postępowania przygotowawczego łącznie z uprawnieniami policyjnymi wynikającymi z przepisów procedury karnej. Na mocy tych przepisów pracownicy posiadają prawo do:
- stwierdzania tożsamości osób,
- wykonywania pierwszych przesłuchań,
- dokonywania zabezpieczeń w celach dowodowych,
- aresztowania w przypadku popełnienia przestępstwa.

Poza niemieckimi instytucjami kontrolującymi przestrzeganie przepisów prawa pracy w firmach i przedsiębiorstwach w Niemczech pewną rolę w tej kwestii odgrywa także Polska Państwowa Inspekcja Pracy. Obszar jej działania w tym wypadku ogranicza się do podejmowania kontroli wobec pracodawców mających siedzibę w Polsce, którzy oddelegowują swoich pracowników do świadczenie pracy na terenie niemieckiego państwa. Przy takiej kontroli szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzeniu, w jakim stopniu pracodawca wywiązuje się z obowiązków wynikających z polskiego prawa pracy oraz czy przestrzega on wszelkie przepisy dotyczące legalności zatrudnienia. Poza tym Polska Państwowa Inspekcja Pracy uprawniona jest również do przeprowadzania kontroli w polskich agencjach zatrudnienia, które świadczą usługi pośrednictwa w kwestii pracy za granicą. Przy tego typu kontroli głównym celem jest sprawdzenie przepisów dotyczących promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Podsumowując, widzimy, iż nadzór, jaki sprawuje państwo niemieckie nad przestrzeganiem wszystkich przepisów pracy w firmach i przedsiębiorstwach jest bardzo ważnym aspektem. Jest to duży plus dla wszystkich obcokrajowców, w tym także polskich obywateli, szukających legalnego zatrudnienia w Niemczech. Właśnie tego typu kontrole pomagają w zwalczaniu nieprzestrzegania prawa pracy przez niemieckich pracodawców. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, na ile oszustw i prawnych kruczków stosowanych w takich przypadkach możemy być narażeni. W takich sytuacjach należy mieć naprawdę oczy szeroko otwarte. I mimo, iż kontrola powyższych instytucji niesie dość dużą pomoc dla wszystkich niesprawiedliwie traktowanych pracowników, nie należy liczyć tylko na tego typu rozwiązanie. Każdy Polak poważnie myślący o stałym i legalnym zatrudnieniu w Niemczech koniecznie powinien zapoznać się przynajmniej z podstawowymi przepisami tutejszego prawa pracy. Jeżeli pokażemy pracodawcy, że jesteśmy świadomi swoich praw i obowiązków oraz, że mamy jakieś pojęcie w tym temacie, z pewnością zmieni on podejście do naszej osoby. Dlatego też nie zapominajmy o tym przed opuszczeniem naszego kraju.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: