Praca dla studentów w Niemczech

Coraz większe zapotrzebowanie na wysoko wykształconych pracowników spowodowało, iż z każdym rokiem spora część młodych ludzi wyjeżdża na studia za granicę. Szczególnie dużą popularnością wśród przyszłych studentów cieszą się uczelnie niemieckie.

Nic dziwnego, ponieważ tego typu placówki w Niemczech reprezentują bardzo wysoki poziom nauczania i gwarantują zdobycie kwalifikacji na jak najwyższym poziomie. Dodatkowym udogodnieniem dla wszystkich zagranicznych studentów w Niemczech jest możliwość dorabiania sobie. Oczywiście nie mówimy tu o pełnych etatach, ponieważ niemieckie prawo pracy dokładnie określa warunki, jakie muszą być spełnione w przypadku pracy połączonej ze studiami. Zapoznajmy się dokładniej z tym tematem.
Otóż ze względu, iż głównym celem tego typu wyjazdu nie jest praca, lecz studia, istnieją pewne ograniczenia co do pracy studenta. Każdy zagraniczny student nie musi posiadać pozwolenia na pracę, jeżeli jej czas nie przekracza 90 dni w ciągu całego roku kalendarzowego lub dokładnie określonej ilości godzin. Warto pamiętać, iż w tej kwestii nie ma jednego ogólno obowiązującego przepisu. W zależności od tego, w jakim kraju związkowym przebywa student, musi się on zapoznać z wszelkimi tamtejszymi przepisami.

Każdy zainteresowany podjęciem pracy student może szukać pomocy na uczelniach lub w organizacjach studenckich, których oddziały znajdują się praktycznie na każdej niemieckiej uczelni. Poza tym, odpowiednich ofert pracy można także szukać w codziennej niemieckiej prasie oraz na specjalnych portalach internetowych, które dedykowane są specjalnie pod ogłoszenia pracy dla studentów.

Do najbardziej popularnych zajęć, których chwytają się studenci w Niemczech należą na przykład wszelkie stanowiska związane z pracą pubie, klubie nocnym bądź restauracji. Często studenci podejmują także pracę w biurach lub firmach kurierskich. Niekiedy można także spotkać pracującego studenta za kierownicą taksówki. Wśród studiującej płci pięknej zdecydowanie największą popularnością cieszy się praca jako hostessa na targach i promocjach. Dużo studentów pracuje także przy sprzątaniu, przy przeprowadzkach, jako telemarketerzy, w branży gastronomicznej lub przy opiece nad dziećmi.

Każdy zagraniczny student powinien także wiedzieć, iż bezpośrednio po skończeniu studiów w Niemczech nie ma on natychmiastowego obowiązku powrotu do swego kraju. Może on przebywać w Niemczech jeszcze przez rok. W tym czasie powinien on zająć się szukaniem legalnego zatrudnienia i zdecydować czy zamierza zostać w Niemczech na stałe i pracować tam lub czy woli wrócić do swojej ojczyzny.

Warto wiedzieć, iż istnieje także opcja pracy w Niemczech dla studentów zagranicznych, którzy nie pobierają nauki na niemieckich uczelniach wyższych. Jak to możliwe? Otóż co roku Ministerstwo Gospodarki i niemiecki Urząd Pracy ustalają limity studentów zagranicznych, którzy mogą przyjechać do Niemiec do pracy sezonowej. Z tego typu możliwości mogą skorzystać studenci będący maksymalnie na IV roku studiów dziennych, i którzy mieszczą się w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat. Warunkiem takiego wyjazdu jest odpowiednie udokumentowanie znajomości języka niemieckiego w stopniu co najmniej dobrym. Najbardziej rozpowszechnionymi tego typu dokumentami są przeróżne certyfikaty językowe. Wyjazd do tego typu pracy trwa minimum 8 tygodni.

Jak zakwalifikować się na tego typu wyjazd? Otóż musimy wziąć udział w rekrutacji, która zazwyczaj przeprowadzana jest na początku jesieni roku poprzedzającego wyjazd. Każdy zainteresowany student musimy do końca października złożyć w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie pracy podanie wraz z odpowiednim dokumentami potwierdzającymi znajomość języka. Po załatwieniu tego typu formalności pozostaje tylko czekać na ogłoszenie wyników rekrutacji.

Do tej kwestii należy także dodać, iż tego typu wyjazdy do pracy sezonowej w Niemczech są możliwe zarówno w trakcie wakacji, jak i podczas ferii zimowych. Jednym wymogiem jest to, aby student w danym urzędzie pracy przedłożył wydany przez uczelnie dokument, iż jego przerwa zimowa nie będzie trwać krócej niż 30 dni kalendarzowych. Warto tylko pamiętać, iż tego typu wyjazd w takcie zimy automatycznie blokuje możliwość wyjazdu w trakcie lata w tym samym roku kalendarzowym.

Ze względu na to, iż każdy student musi w trakcie swojej edukacji odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe, istnieje także możliwość odbycia ich właśnie w Niemczech. Zgodę na odbycie tego typu praktyk wydaje Federalna Agencja Pośrednictwa Pracy, korzystając z pośrednictwa Centralnego Urzędu Pośrednictwa Pracy. Każdy zainteresowany takim rozwiązaniem student powinien we własnym zakresie rozejrzeć się za chętnym do zatrudnienia go pracodawcą. Praktyki muszą być ściśle związane z kierunkiem studiów. Istnieje także możliwość podzielenie czasu praktyk na części, tak aby student mógł np. co roku odbywać część praktyk w Niemczech.

Podsumowując, widzimy, iż państwo niemieckie daje ogromną szansę dla młodych i ambitnych ludzi, którzy poza zdobywaniem wykształcenia chcą także rozpocząć już swoje życie zawodowe. Nawet każdy z polskich studentów powinien na bieżąco śledzić informacje związane z programami umożliwiającymi podjęcie im pracy w Niemczech. Warto zdać sobie sprawę, iż tego typu praktyka jest dużą szansą dla wszystkich młodych ludzi.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: