Działalność gospodarcza

Jak założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech?

Wiele osób zamieszkałych w Polsce wyjeżdża do Niemiec, w celu zarobienia lepszych pieniędzy. Część z nich decyduje się na podjęcie pracy na etat w jakimś z niemieckich przedsiębiorstw, natomiast pozostała część bardzo często decyduje się na otwarcie własnej firmy na terenie państwa niemieckiego.

Dzisiaj chciałabym przybliżyć wszystkie przepisy i formalności związane z otworzeniem własnej działalności gospodarczej w tym oto kraju.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: