Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

Roczne oświadczenia podatkowe to kwestia, która niejedną osobę przyprawia o ból głowy. Wszelkie związane z tym przepisy i regulacje nie zawsze są sformułowane tak, aby każdy mógł je łatwo i szybko zrozumieć.

Niestety każdy polski obywatel pracujący w Niemczech musi także uporać się z tego typu formalnościami. Jednak jego zadanie jest jeszcze trudniejsze, ponieważ wszystko to musi załatwić używając języka niemieckiego. Dla wszystkich tych, którzy musza zmagać się z tego typu sprawami w Niemczech przedstawiam dzisiaj kilka rad, które mam nadzieję ułatwią to niełatwe zadanie.

Ogólnie przyjęte jest, iż w ramach dochodów pobieranych z tytułu stosunku pracy podatek dochodowy uznaje się za rozliczony. Jednak niekiedy pracownicy mają możliwość złożenia wniosku o rozliczenie podatku dochodowego lub podlegają określonemu w ustawie obowiązkowi złożenia deklaracji podatkowej. Oto kilka uściśleń w tym temacie.

Na początek warto dowiedzieć się, kiedy pracownik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej. Otóż może on złożyć ją w ramach tzw. rozliczenia opcjonalnego. Tego typu rozliczenie podatku jest szczególnie opłacalne w sytuacjach, kiedy:

- wysokość wynagrodzenia w ramach stosunku pracy zmieniała się w ciągu roku kalendarzowego,

- pracownik przez czas trwania roku kalendarzowego nie był ciągle w stosunku pracy,

- powstały koszty uzyskania przychodu, obciążenia nadzwyczajne i wydatki specjalne, które nie zostały uwzględnione w ramach kwoty wolnej od podatku,

- klasa podatkowo lub ilość kwot wolnych od podatku z tytułu posiadania dzieci uległa zmianie na korzyść pracownika.

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach pracownik powinien złożyć wniosek o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na formularzu urzędowym przed upłynięciem ustalonego terminu przedawnienia.

Jeszcze innym przypadkiem są sytuacje, kiedy pracownik jest zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Tego typu formalności są wymagane szczególnie wtedy, kiedy:

- pracownik pobierał wynagrodzenie od kilku osób równocześnie,

- suma innych przychodów, od których nie pobrano podatku z tytułu wynagrodzenia przekroczyła 410 euro,

- na karcie podatkowej pojawił się wpis dotyczący kwoty wolnej od podatku,

- oboje małżonkowie pobierali wynagrodzenie, a jedno z nich zostało opodatkowane zgodnie z V klasą podatkową.

Każdy pracownik zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. W przypadkach, kiedy podatnik korzysta w doradztwa podatkowego i przedłoży on w urzędzie skarbowym odpowiednie pełnomocnictwo, termin złożenia deklaracji może zostać przesunięty do dnia 31 grudnia następnego roku kalendarzowego.

Aby rozliczyć podatek dochodowy od osoby fizycznej każdy zainteresowany pracownik musi złożyć podstawowy formularz deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego. Dodatkowo złożyć zostać także powinien załącznik „N” dotyczący przychodów ze stosunku pracy oraz załącznik pod tytułem „Wydatki na poczet zabezpieczenia emerytalnego”. Pracownicy mający dzieci musza dodatkowo złożyć załącznik pod tytułem „Dziecko”. Wszystkie tego typu dokumenty wraz z instrukcją ich wypełnienia dostępne są w każdym lokalnym urzędzie skarbowym.

Jak więc widzimy, kwestia podatku i jego właściwego rozliczenia jest dość skomplikowana sprawą. Szczególnie wtedy, kiedy stajemy przed obliczem załatwiania tego typu formalności w Niemczech, możemy spotkać się z wieloma trudnościami. W większości przypadków największą barierą nie są przepisy, lecz niewystarczające umiejętności językowe. Dlatego też przed rozpoczęciem takich działań należy przyswoić odpowiednie zwroty językowe i właściwe słownictwo związane z tym tematem. W tym celu możemy zakupić odpowiednie pomoce językowe, takie jak na przykład rozmówki lub słowniczki. Jeżeli jednak nie czujemy się na siłach, możemy zwrócić się z prośbą o pomoc do kogoś, kto ma już jakieś doświadczenie w tego typu kwestiach. Oczywiście nie możemy zapomnieć o zapoznaniu się z odpowiednimi przepisami regulującymi wszystkie kwestie związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez takiej wiedzy możemy łatwo coś przeoczyć i nie dopełnić wszystkich koniecznych formalności.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: