Specyfika zawierania umowy na czas określony w Niemczech

Praca w Niemczech jest szansą dla wielu polskich obywateli. Decydują się oni na wyjazd do pracy za granicę głównie w celu lepszych i bardziej perspektywicznych zarobków. Większości z nich faktycznie udaje się dorobić i poprzez to zapewnić sobie dostatnie i spokojne życie.

Zanim jednak udamy się do pracy w Niemczech, musimy dowiedzieć się co nieco na temat niemieckiego prawa pracy.Dzisiaj skupimy się na wszelkich regułach wiążących się z zawieraniem umów na czas określony.

Jak wynika ze statystyk, większość niemieckich pracodawców proponuje swoim pracownikom zawarcie umowy na czas określony. Jednak nie każdy z potencjalnych pracowników wie, iż niemieckie prawo pracy w dosyć dużym stopniu ogranicza możliwość zawierania właśnie tego typu umów o pracę. Dlatego też zanim zdecydujemy się na podpisania takiej umowy, warto sprawdzić czy pracodawca faktycznie ma prawo do proponowanie umowy na czas określony. Oto kilka wskazówek na to, jak sprawdzić swoje prawa w takiej sytuacji.

Zgodnie z niemieckim prawem pracy zawieranie umów o pracę na czas określony jest możliwe tylko w dwóch przypadkach. W pierwszym z nich musi zaistnieć rzeczowy powód, który usprawiedliwi zawarcie umowy o pracę tylko na czas określony. Natomiast w drugim przypadku musi zaistnieć sytuacja, w której to pracodawca zatrudnia po raz pierwszy danego pracownika (zatrudnienie nowego pracownika). Zapoznajmy się teraz nieco dokładniej z każdym z tych przypadków.

Tak jak już wspomniałam wcześniej, jeżeli istnieje rzeczowy powód usprawiedliwiający wybór tego typu umowy, może być ona zawierana nawet wielokrotnie. Uznawane powody przez niemieckie prawo pracy mogą zaistnieć wtedy, jeżeli:
- zaistniało tylko sezonowe/okresowe zapotrzebowanie na pracownika, np. prace pomocnicze w okresie świątecznym, prace w wykonywania konkretnych projektów,
- nowy pracownik ma zastąpić innego pracownika zatrudnionego na stałe, który przebywa w tym czasie np. na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
- zatrudnienie pracownika na czas określony ma miejsce bezpośrednio po ukończeniu szkoły wyższej lub wykształcenia zawodowego i ma ono na celu ułatwienie mu znalezienia miejsca pracy,
- tego typu umowa ma na celu sprawdzenie pracownika,
- umowa na czas określony zawierana jest na wyraźne życzenie pracownika, np. w sytuacjach, kiedy ma on już inną umowę, która wejdzie w życie dopiero za jakiś czas i umowa ta ma wypełnić czas oczekiwania,
- szczególna charakterystyka pracy usprawiedliwia zawarcie umowy o pracę na czas określony, np. pracownik jest zatrudniony w stacji radiowej lub telewizyjnej i jest on odpowiedzialny za układ danego programu; trener pracujący w zawodowym klubie sportowym,
- zawierający umowę pracodawca jest z sektora publicznego i dostępne przez niego środki budżetowe przewidywane są tylko na zatrudnienie pracownika na czas określony.
W wyniku zaistnienia jakiejkolwiek z takich sytuacji każdy pracodawca w Niemczech ma prawo do zawieranie ze swoimi pracownikami umów na czas określony.

Drugim przypadkiem zezwalającym na wybór tego typu umowy jest zatrudnienie nowego pracownika. Jeżeli pracodawca zatrudnia daną osobę po raz pierwszy, jak najbardziej może zaproponować jej zawarcie umowy na czas określony. Maksymalny czas, na jaki zawarta może być taka umowa to dwa lata. Jeżeli zaś umowa zostanie zawarta na wymiar czasu krótszy niż maksymalny np. 6 miesięcy, może być ona 3-krotnie przedłużana do osiągnięcia maksymalnego okresu ( czyli łącznie 2 lat).

Warto wiedzieć także, iż każdy pracodawca, który dopiero zaczyna karierę na niemieckim rynku pracy może skorzystać w pewnych ułatwień, które oferuje mu tutejsze prawo pracy. Jedno z nich głosi, iż każdy pracodawca przez pierwsze 4 lata od powstania swojej działalności może zawierać umowy o pracę na czas określony, który maksymalnie wyniesie nawet 4 lata i dodatkowo może ją wielokrotnie przedłużać.

Prawo pracy w Niemczech przewiduje także specjalne regulacje dla pracowników, którzy ukończyli 52 rok życia i byli bezrobotni przez ostatnie 4 miesiące. Specjalnie dla nich istnieje możliwość zawierania umów okresowych, których łączny okres wyniesie 5 lat.

Poza wszelkimi okolicznościami przyzwalającymi na zawarcie umowy na czas określony, w Niemczech obowiązuje również szereg wymogów, które muszą być spełnione przy podpisywaniu takiego dokumentu. Przede wszystkim umowa ta musi być zawarta w formie pisemnej jeszcze przed momentem rozpoczęcia pracy. W innym wypadku uważa się, iż zawarta umowa to umowa na czas nieokreślony. Dodatkowo każde porozumienie dotyczące przedłużenia umowy o pracę, musi być zawarte jeszcze przed upływem okresu ważności poprzedniej umowy oraz może dotyczyć tylko okresu trwania umowy.

Jak więc widzimy, każdy niemiecki pracodawca, który chce zaproponować swoim pracownikom zawarcie umowy na czas określony musi liczyć się z odpowiednimi warunkami i formalnościami. Bardzo często zdarza się, iż pracodawcy popełniają wiele błędów w takich sytuacjach. Dlatego też wskazane jest, aby zwrócić uwagę na wszelkie kwestie formalne przy zawieraniu oraz przedłużaniu tego typu umowy.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: