Umowa najmu w Niemczech

Każda osoba wyjeżdżająca do pracy do Niemiec powinna jeszcze przed wyjazdem z kraju rozpocząć szukanie mieszkania w okolicach swojego miejsca pracy. Kiedy już znajdziemy nasze wymarzone lokum i zdecydujemy się na jego wynajem, będziemy musieli zawrzeć odpowiednią umowę z jego właścicielem.

Zanim jednak zdecydujemy się na podpisanie takiej umowy, warto dowiedzieć się co nieco na jej temat, aby móc sprawdzić, czy została ona w pełni prawidłowo sporządzona. Oto kilka cennych informacji.

Najważniejszą sprawą przy zawieraniu tego typu umowy i przy dogadywaniu jej szczegółów jest odpowiednia znajomość języka niemieckiego. Jeżeli nie czujemy się na tyle dobrze, aby prowadzić tego typu dyskusje po niemiecku, możemy poprosić o pomoc kogoś znajomego, kto lepiej operuje tym językiem i ma już jakieś doświadczenie w kwestii wynajmu mieszkania w Niemczech. Istotną sprawą jest to, aby osoba podpisująca umowę dokładnie ją zrozumiała, ponieważ od momentu jej zawarcia będzie podlegała ona wszelkim zawartym w niej regułom i przepisom.

Jeżeli coś w umowie nie do końca jest dla nas jasne i zrozumiałe, możemy zgłosić się po poradę do lokalnego oddziału Związku Lokatorów (po niemiecku Mieterschutz – Verein). W miejscu tym z pewnością otrzymamy fachową pomoc i odpowiednią poradę, a w sytuacjach, kiedy wejdziemy w poważniejszy konflikt z właścicielem, związek ten może nas reprezentować. Uczestnictwo w Związku Lokatorów jest dość opłacalne, ponieważ już po kilku tygodniach od wstąpienia do niego otrzymuje się polisę ubezpieczeniową na wypadek dalszych nieporozumień z właścicielem.

Przejdźmy teraz do tego, co powinno znajdować się w umowie najmu (po niemiecku Mietvertrag). Otóż każda tego typu umowa powinna zawierać następujące rzeczy:

- okres czasu, na jaki jest zawarta umowa,

- okres wypowiedzenia umowy,

- wysokość kwoty czynszu i warunki jego ewentualnego podwyższenia,

- wysokość dodatkowych opłat,

- wysokość kaucji i kwestia jej oprocentowania,

- ustalenia związane z odnowieniem mieszkania przed wprowadzeniem lub wyprowadzeniem się lokatora,

- lista rzeczy wchodzących w skład wyposażenia mieszkania oraz kwestia ponoszenia odpowiedzialności za ich zniszczenie,

- ogólne zasady, w których określone jest, jakie naprawy musi wykonywać właściciel, a jakie lokator.

Każdy przyszły lokator powinien dokładnie sprawdzić, czy przedłożona mu umowa zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy. Jeżeli tak nie jest, powinien on zwrócić na to uwagę właścicielowi.

Obecnie bardzo często można spotkać się z tym, iż właściciele pobierają od swoich lokatorów kaucje, która po wyprowadzce oddawana jest im wraz z odsetkami. Jedynie w przypadkach, kiedy w mieszkaniu zostało coś zniszczone, właściciel ma prawo do odtrącenia z kaucji kosztów naprawy danej rzeczy. W tej kwestii należy być szczególnie czujnym i dokładnie sprawdzić czy wszystkie znajdujące się w mieszkaniu rzeczy zostały uwzględnione na liście wyposażenia dołączonej do umowy najmu. Jest to bardzo ważne, ponieważ bardzo często w przypadkach wypłaty kaucji dochodzi do wielu niejasności i nieporozumień pomiędzy obydwiema stronami. Warto także wiedzieć, iż wysokość kaucji nie może przekraczać kwoty trzymiesięcznego czynszu plus VAT.

Poza tym każda prawidłowo sporządzona umowa powinna zawierać zapis o tym, ile i jakie klucze zostały przekazane lokatorowi. Jednocześnie w momencie podpisania, lokator powinien sprawdzić, czy aby faktycznie otrzymywał wymienione w umowie klucze.

Każda osoba wynajmująca mieszkanie w Niemczech powinna także wiedzieć, iż płacony przez nią co miesiąc czynsz zawiera także dodatkowe koszty za ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, itp. W przypadkach długoterminowego wynajmu opłaty te wnoszone są najczęściej w kwocie zryczałtowanej, a dopiero pod koniec roku następuje ich dokładne rozliczenie zgodnie ze wskazaniami poszczególnych liczników.

Jeżeli chodzi o samą wpłatę czynszu, to większość niemieckich właścicieli preferuje wpłaty na konto bankowe w postaci stałego zlecenia przelewu. Niektórzy z nich wymagają także wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

Podsumowując, widzimy, iż wynajem mieszkania w Niemczech wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Główną rolę odgrywa tutaj nasza znajomość języka niemieckiego, ponieważ bez jej odpowiedniego poziomu nie będziemy w stanie zrozumieć wszystkich ustaleń umowy najmu. Każdy przyszły lokator powinien mieć to na uwadze. Jeżeli nie rozumiemy czegoś w umowie, nie lekceważmy tego, lecz zasięgnijmy fachowej porady i pomocy. Lepiej poświęcić odrobinę czasu na dokładne zapoznanie się z przedłożoną nam umową, niż potem cierpieć w wyniku niedokładnego jej zrozumienia. Pamiętajmy o tych wszystkich wskazówkach, ponieważ dzięki nim będziemy mogli załatwić wszystko tak, jak należy.


Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: