Uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Podstawą do zdobycia dobrze płatnej posady w Niemczech są przede wszystkim wysokie kwalifikacje. Niemieccy pracownicy niezwykle cenią sobie dobrze wykwalifikowanych pracowników, dlatego też gwarantują im wysokie wynagrodzenia.

Praktycznie każda osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje ma bardzo duże szansę na pewne zatrudnienie, ponieważ zawodami deficytowi w Niemczech są głównie zawody wyuczone, których wykonywanie wymaga odpowiednich kwalifikacji. Wiadomo, iż posiadane przez nas kwalifikacje muszą być odpowiednio udokumentowane, aby były one wiarygodne. Polskie dyplomy i świadectwa są uznawane w Niemczech, jednak związane jest to z koniecznością dokonania pewnych formalności.

Zacznijmy od podziału zawodów, jaki obowiązuje w Niemczech. Pierwszą grupę tworzą zawody regulowane, czyli takie, których wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych w przepisach danego państwa członkowskiego, które bezpośrednio dotyczą dostępu do wykonywania danego zawodu. Jako zawody regulowane uznaje się w Niemczech zawody techniczne, medyczne i prawnicze (łącznie jest ich ok. 60). Dostęp do tego typu zawodów jest regulowany przez każde państwo Unii Europejskiej we własnym zakresie, dlatego też może zdarzyć się tak, iż zawód uznawany, jako regulowany w Niemczech, w Polsce może być zawodem nieregulowanym. Jeżeli osoba planująca wyjazd do pracy do Niemiec zamierza wykonywać zawód zaliczany do grupy zawodów regulowanych, musi liczyć się z tym, iż przed podjęciem pracy będzie musiała uporać się w wszelkimi formalnościami związanymi z uznaniem jej kwalifikacji w tym państwie.

Drugą grupą zawodów w Niemczech są zawody nieregulowane. Są to wszystkie pozostałe zawody, które nie figurują na liście zawodów regulowanych. Wszystkie osoby planujące wykonywanie zawodów nieregulowanych mają zdecydowanie ułatwione zadanie, ponieważ o zatrudnieniu pracownika posiadającego kwalifikacje zdobyte w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej decyduje bezpośrednio pracodawca.

Jeżeli jednak nasze kwalifikacje uprawniają nas do wykonywania w Niemczech zawodów regulowanych, warto zapoznać się z formalnościami, które w związku z podjęciem pracy w takim zawodzie należy załatwić. Pierwszy etap takiego postępowania należy załatwić jeszcze z Polsce. Każda niemiecka instytucja ma prawo do wymagania od potencjalnego przyszłego pracownika przedstawienia wydanego przez odpowiedni polski organ właściwy zaświadczenia dla danego zawodu, które potwierdzi, iż dana osoba jest rzeczywiście w Polsce uprawniona do wykonywanie pracy w danym zawodzie. W celu uzyskana takiego dokumentu należy udać się d polskiego organu właściwego, których listę możemy znaleźć na stronie http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/mobilnosc-akademicka-i-zawodo... .

Kiedy już załatwimy owe zaświadczenie, pozostaje nam zalegalizowanie posiadanych przez nas polskich dyplomów lub innych dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą. W tym celu należy udać się do instytucji ENIC – NARIC Polska, która funkcjonuje w ramach Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tam z pewnością uzyskamy wszelkie potrzebne informacje związane z kwestią uznawalności dokumentów o wykształceniu, zarówno do celów akademickich, jak i zawodowych.

Mając za sobą już załatwianie wszelkich formalności z pierwszego etapu, możemy przejść do etapu drugiego, który odbywa się już w Niemczech. Uwierzytelnione w Polsce dyplomy lub świadectwa w połączeniu ze stosownym wnioskiem należy złożyć do odpowiedniego urzędu w Niemczech. Urząd właściwy miejscowo powinien być ustalony na podstawie miejsca zamieszkania osoby składającej dany wniosek. Uznawaniem dyplomów i kwalifikacji w Niemczech zajmują się takie urzędy jak urzędy rządowe, pozarządowe, branżowe oraz regionalnie. Główna zasada regulująca daną procedurę głosi, iż decydujący głos w sprawie uznawania dyplomów w Niemczech ma instytucja odpowiedzialna w danym kraju związkowym za kształcenie w danym kierunku.

Jak więc widzimy, znalezienie dobrze płatnej pracy wiąże się z całą masą formalności, które koniecznie musimy załatwić. Bez tego nasze ciężko zdobyte kwalifikacje nie będą miały najmniejszego znaczenia. A przecież posiadając wysokie wykształcenie grzechem byłoby nie wykorzystanie tego podczas szukania pracy. Dlatego też pamiętajmy o tym wszystkim, a w szczególności o pierwszym etapie tych formalności, który należy załatwić jeszcze przed wyjazdem z naszego kraju. Z pewnością pochłonie to pewną część naszego cennego czasu, jednak w przyszłości może zaowocować to wymarzonym stanowiskiem, a przede wszystkim wysokim wynagrodzeniem. Już sam ten fakt powinien być dla nas wystarczającą motywacją.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: