Zasady i warunki oddelegowywania pracowników do pracy w Niemczech

Bardzo często możemy spotkać się z tym, iż osoba pracująca w Niemczech nie jest zatrudniana przez niemieckiego pracodawcę. Jak to możliwe? To bardzo proste.

Tego typu sytuacje dotyczą wszystkich pracowników, którzy zostali oddelegowani przez swojego polskiego pracodawcę do tymczasowego świadczenia pracy na terenie państwa niemieckiego. W związku z tym każdy taki pracownik podlega odpowiednim regułom, których w obliczu takie wyjazdu powinien być w pełni świadomy.

Z reguły każdy pracownik oddelegowany przez polskiego pracodawcę do pracy w Niemczech podlega wszelkim zasadom polskiego prawa pracy. Jednak od tej reguły pojawia szereg wyjątków, o których bezwzględnie należy wiedzieć.

Otóż niektóre warunki zatrudnienia obowiązujące w Niemczech mają także zastosowanie wobec pracowników zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy. Zasada ta jak najbardziej dotyczy również polskich pracodawców i pracowników świadczących na ich rzecz usługi w Niemczech. W tym wypadku wyróżniamy dwie grupy warunków zatrudnienia. Pierwsza to warunki obowiązujące wszystkich pracowników bez względu na związaną z ich praca branżę. Natomiast druga to warunki ustalone w specjalnych układach zbiorowych dotyczących tylko niektórych branż gospodarki.

Zacznijmy od krótkiego omówienia pierwszej grupy wyżej wspomnianych warunków. Tak, więc niektóre ustawowo określone warunki pracy obejmują bezpośrednio wszystkich pracowników, nawet tych, którzy są zatrudniani przez zagranicznego pracodawcę (np. w polskiej firmie). Do tego typu warunków zalicza się między innymi takie istotne kwestie, jak:
- minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych,
- minimalne stawki płacy, wraz z stawką nadgodziny,
- maksymalne okresy pracy oraz minimalne okresy wypoczynku,
- przepisy BHP obowiązujące w miejscu pracy,
- wszelkie warunki wynajmu pracowników, szczególnie przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego,
- równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz wszystkie inne przepisy dotyczące dyskryminacji,
- wszystkie środki ochronne mające zastosowanie w przypadku zatrudniania kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka oraz młodzieży i dzieci.

Należy pamiętać, iż wszystkie te warunki znajdują prawidłowe zastosowanie bez względu na wszelkie regulację obowiązujące w polskim prawie, a także bez względu na jakiekolwiek regulację w umowie o pracę zawartej z polskim pracodawcą.

Drugą grupą warunków zatrudnienia w Niemczech są specjalne regulacje dotyczące tylko niektórych branż gospodarki (tj. branża budowlana, sprzątanie budynków, usługi ochroniarskie, transport przesyłek pocztowych, gospodarka odpadami oraz czyszczenie tekstyliów dla zleceniodawców prowadzących działalność gospodarczą). Wszystkie te regulacje zawarte i określone są w niemieckich układach zbiorowych i dotyczą także stosunków pracy pomiędzy pracownikiem a zagranicznym pracodawcą. Aby jednak taki układ mógł zostawać zastosowany w stosunku pracy z zagranicznym pracodawcą, muszą zostać spełnione w związku z tym odpowiednie warunki. Oto one:
- dany układ zbiorowy pracy powinien posiadać status układu ogólnokrajowego,
- układ zbiorowy pracy powinien być uznawany za powszechnie obowiązujący,
- układ zbiorowy pracy powinien być zawarty dla jednej z właściwych mu branż i powinien zawierać przynajmniej jedną z poniższych regulacji:
* minimalna stawka wynagrodzenia godzinowego oraz wynagrodzenie za nadgodziny,
* okres urlopu rocznego, wynagrodzenie za czas urlopu oraz dodatkowe wynagrodzenie za urlop,
* kasy urlopowe w branży budowlanej,
* warunki zatrudnienia w poszczególnych branżach.,
- zakład pracy zagranicznego pracodawcy musi zaliczać się do wyżej wspomnianych branż.

Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione, to także polscy pracodawcy podlegają obowiązkowi dopełnienia wszelkich regulacji prawnych zawartych w poszczególnych niemieckich układach zbiorowych pracy wobec swoich pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech.

Jak więc widzimy, kwestia praw i przywilejów dotyczących oddelegowanych pracowników do świadczenia usług w Niemczech nie zawsze pokrywa się z polskim prawem pracy. Dlatego też obowiązkiem każdego polskiego pracodawcy, który ma zamiar wysłać swoich pracowników do pracy w Niemczech jest zapoznanie ich z wszelkimi zasadami i formalnościami związanymi z takim wyjazdem. Jest to bardzo ważne, ponieważ jak wynika z powyższego tekstu, w niemieckim prawie pracy możemy doszukać się przeróżnych niuansów, które mogą tylko wprawić nas w niepotrzebne zakłopotanie. Wszelkie aktualne informacje związane w tym temacie są ogólnodostępne na stronie niemieckiej ambasady oraz w przeróżnej fachowej literaturze.

Ankieta

Czy chcesz pracować w Niemczech?: