Prawo

Adwokat i prawnik – czym się różnią?

Wiele osób upraszcza sobie życie stosując różne terminy synonimicznie. Niejednokrotnie jednak różnica między nimi jest diametralna, a stosowane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego typu błędu jest używanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo zajmującą się prawem. Dlatego tytułem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to również prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba być świadomym, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik musi być adwokatem. Warto wytłuścić różnice pojawiające się w tej materii.

Co trzeba zrobić by zostać adwokatem?

Zasadniczą różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest droga, którą przeszli oni w ramach przygotowania się do praktykowanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, niezbędne jest ukończenie trwającej dodatkowe trzy lata aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata uczy się do zawodu pod okiem mentora, którym jest zazwyczaj doświadczony w zawodzie adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie przysposobienia osoba aspirująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza pisma, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia aplikantom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w określonym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka wieńczona jest czterodniowym państwowym sprawdzianem wiedzy, który ma miejsce pod banderą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać ścieżkę prokuratorską, sędziowską, radcowską badź notarialną. Może też wykonywać usługi prawnicze w firmach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Który zawód dysponuje większymi uprawnieniami?

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i zobowiązań. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób nienależyty miała dopilnować interesów klienta. W przypadku niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Ponadto adwokaci zobowiązani są do stosowania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobligowany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w tajemnicy. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, wobec tego teoretycznie może on rozpowszechniać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej uprawnia do reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to także wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez stosownych uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając wachlarz świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować zatrudnienie również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Z kim rozmawiać o prawie?

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego trzeba zgłosić w przypadku różnych prawnych wątpliwości.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Często by rozwikłać daną kwestię wystarczy rozmowa z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.