Biznes

Chcesz zatrudnić osobę z Ukrainy – koniecznie poznaj prawo

Bezsprzecznie do Polski przyjechało wiele osób z Ukrainy. Jeżeli prowadzisz swój biznes i masz zamiar dać zatrudnienie tym ludziom {to zachęcamy do przeczytania naszego tekstu|przeczytaj nasz tekst, aby dowiedzieć się {kilku istotnych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

To należy mieć w pamięci zatrudniając osobę z Ukrainy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest skomplikowane. Osoby pochodzenia ukraińskiego mogą przyjechać do naszego kraju na podstawie ruchu bezwizowego na okres 90 dni bądź na podstawie ważnej wizy. Osoby pochodzenia ukraińskiego, które mają w planach pracować w Polsce jest wydawana wiza typu D, czyli tzw. pracownicza, uprawniająca do pracy i zamieszkania w naszym kraju na 180 dni w całym roku.

Co należy zrobić aby Ukrainiec dostał wizę|Co musi zrobić właściciel firmy aby ukraiński pracownik dostał taką wizę

Zacząwszy od tego, że niezbędna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, przekazanie oświadczenia o daniu pracy cudzoziemcowi i uiszczenie 30 PLN opłaty za dokument. Gdy już Powiatowy Urząd Pracy wpisze oświadczenie do ewidencji przekazuje się je pracodawcy, który daje je kandydatowi musi być oryginalne. Bazując na otrzymanym oświadczeniu ukrainiec składa wniosek o tytuł pobytowy pozwalający na pracę w Polsce – czyli o wspomnianą wyżej wizę typu D.

{Jak przebiega następny etap zatrudniania Ukraińca

W przypadku, gdy pracownik z Ukrainy dostał wizę i przybył do naszego kraju przedsiębiorca jest już o krok od sukcesu! Teraz czas na podpisanie umowy. Należy jednak pamiętać, że dobrze by było, gdyby była stworzona w języku ukraińskim ponieważ zwykle pracownicy ze wschodu chcą podpisywać umowy z dwoma językami. Taki stan rzeczy sprawi, że przedsiębiorca będzie zabezpieczony  nie tylko na wypadek kontroli PIP, ale też pracodawca zwiększa zaufanie do siebie. Koniecznie trzeba pamiętać, żeby punkty umowne nie różniły się od tych w zarejestrowanym w PUP oświadczeniu.

Pamiętaj również, że w chwili podpisania umowy przedsiębiorca, chcący zalegalizować stanowisko pracowników z Ukrainy w naszym kraju, ma nakaz poinformować właściwy urząd pracy o zaczęciu przez obcjokrajowce pracy – jest zobowiązany, aby to zgłosić najpóźniej w dzień gdy osoba pochodzenia ukraińskiego rozpocznie pracę. Kolejna wizyta w urzędzie odbędzie się w przypadku zmiany stawki, stanowiska pracy lub miejsce, gdzie jest wykonywana.