Biznes

ciekawe informacje z historii pożyczania

branie pożyczek jest znane od setek lat. na samym początku nosiło nazwę lichwa i miało na celu niesprawiedliwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. W miarę upływu lat, gdy kształtowały się przepisy, zmianie ulegały także zasady brania pożyczek. W dzisiejszych czasach za ich udzielanie odpowiadają przede wszystkim banki, zaś oferty dopasowane są do indywidualnychosobistychpotrzeb klientów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co należy wiedzieć o historii pożyczek?

Czym jest lichwa?

bazowym elementem lichwy w dawnych czasach było naliczanie zbyt wysokich odsetek lub pozostałych opłat, w związku z czym pożyczkodawca mógł w szybki sposób się wzbogacić. Było to postępowanie nieuczciwe, gdyż czerpało z gorszej pozycji finansowej dłużnika. W momencie opóźnienia spłaty długu nierzadko dochodziło do zabójstw czy samodzielnego przekształcania wcześniej ustalonych warunków pożyczki. Gdy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto rozwijać prawo podatkowe, które dobrze działa współcześnie. 

Jak wyglądały pożyczki w starożytności?

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – towarzyszą człowiekowi od dawna. Historyczne wzmianki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w wartościowych współcześnie Księgach Manu umieszczono ogólne informacje o zasadach udzielania i brania pożyczek wśród krewnych. Następnie wzmianki spotkamy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po inspiracje od Żydów. Uznaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątku ruchomym. Rozwój bankowości zatrzymał się na chwilę podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu bardziej ceniono spłatę pożyczki gruntem, czego mogli dokonać też potomkowie pożyczkobiorcy, choć była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Dzisiejsze sposoby pożyczania zaczęły rozwijać się podczas rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce miał miejsce już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą przeznaczoną dla różnych osób, również tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym wynosić więcej niż 50% wartości gruntu. W dalszym ciągu miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał końcowo oddać znacznie wyższą kwotę niż tę, którą pożyczył. Przyjaźniejsze dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Spłata była rozłożona na kilkadziesiąt lat, a odsetki roczne nie przekraczały 6%.

Kształtowanie się pożyczania obecnie

Obecnie banki i pozostałe placówki udzielające pożyczek muszą rzetelnie odnosić się do prawa. Likwiduje to ryzyko lichwy czy niesprawiedliwego podejścia do pożyczkobiorcy. Obecna ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczającego obowiązek podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej ilości pieniędzy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed zawiązaniem umowy. aktualnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Na jakiej podstawie znaleźć najlepszy bank dla swoich potrzeb?

W dzisiejszych czasach wybór banku nie nie jest już żadnym problemem. Wszystkie placówki posiadają przejrzyste strony internetowe, gdzie znajdziemy wszystkie potrzebne informacje dotyczące korzystania z usług. ponadto warto przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek tworzony jest na podstawie najważniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie bądź prowizje banków. Na podstawie tego pożyczkobiorca może dokonać wyboru banku z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki rozporządzeniom wiemy, że wzięty przez nas kredyt będzie transakcją chronioną prawnie i tym samym nie narazimy się na lichwę.