Techniczne

Co zabezpiecza instalacje elektryczne?

Obecne ciężko sobie wyobrazić życie bez elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Pamiętaj jednak że prąd może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet i życia. Dlatego też szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby instalacja była dobrze zabezpieczona. Takie zabezpieczenie potrzebujemy po to, aby ochronić wszelkie urządzenia, które są elektryczne przed zapaleniem się. Takie zabezpieczenie z reguły umieszcza się w rozdzielnicy głównej, znajdującej się w pobliżu wejścia do domu.

Jakie są źródła spięć i przepięć w instalacjach?

Źródła spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych to:

 • warunki atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w dach,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń instalacji elektrycznych?

  Wyłączniki nadprądowe

  Ludzie potocznie nazywają je bezpiecznikami chronią naszą instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakładane jest dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Ochraniają one instalacje przed porażeniem podczas dotyku pośredniego i bezpośredniego. Czym jest kontakt pośredni? Jest to przykładowo dotknięcie rzeczy, w której nastąpiło uszkodzenie izolacji.Z kolei kontakt bezpośredni to na przykład dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. Tu działanie wyłączników polega na porównywaniu prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w neutralnym. Jeśli pojawi się różnica przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Innymi słowy ochronniki przeciwnapięciowe. To urządzenia które ochraniają instalację elektryczną przed przepięciami. Buduje się je bazując na iskiernikach lub warystorów. Ograniczniki przeciwprzepięciowe to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeżeli ich nie mamy, prąd może przedostać się do instalacji elektrycznej i wszystkich podłączonych do niej urządzeń.