Biznes

Czy adwokat ma prawo kłamać?

Adwokat wykonując usługi prawne, wykonuje wiele czynności połączonych z obsługą prawną własnych klientów. Czynnością, która z reguły kojarzy nam się z świadczeniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat może występować w imieniu własnego petenta przed sądami wszystkich instancji a także orzekającymi we wszystkich rodzajach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a również gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, to oznacza tego, co zaszło bądź dzieje się w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. Wyjątkowo ważne jest poznanie zdarzeń albo postępowań, z którymi normy prawne łączą konkretne skutki prawne. Zgodnie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy postępowania muszą składać zeznania autentyczne, tj. udzielać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez zatajania posiadanych wiadomości. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, natomiast obowiązek podejmowania działań jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na bazie przepisów prawa jak i zasad etyki adwokackiej należy stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego uprawnienia nie przypisuje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeśli Klient kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

Zawsze, kiedy adwokat zobaczy, że jego klient zataja coś w konkretnej sprawie i skutkiem tego chce okłamać sąd, wolno mu odstąpić i równocześnie odmówić obrony takiej osobie. Uczciwi adwokaci, którzy cenią swoją pracę i chcą być w porządku według prawa, nierzadko decydują się na taki krok. Niestety w dzisiejszych czasach sytuacje, w których klienci próbują coś zataić przydarzają się coraz częściej. Oczywiście zadaniem adwokata jest bronienie winnego, lecz przy dochowaniu pewnych reguł. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zredukowania kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący swój zawód, ma prawo do wolności słowa oraz pisma, natomiast w granicach prawa a także sprawiedliwej potrzeby. Jeżeli przekroczy te granice, ponosi z kolei odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka i orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie może mówić nieprawdy w interesie swojego klienta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki albo godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za szerzenie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to niezmiernie ważny aspekt, z tego powodu adwokatowi zakazuje się kłamać a za nieprzestrzeganie tej zasady może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy