Inne

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Takie prace to te wykonywane na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach, konstrukcjach budowlanych.

 Każdy kto chce takie prace wykonywać musi mieć specjalne uprawnienia oraz powinien przez kurs BHP. Dodatkowo taka osoba musi mieć również orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP powinno mieć charakter stanowiskowy i odnosić się do ryzyka i niebezpieczeństw związanych z pracą na wysokościach. Dodatkowo badany jest również stan psychofizyczny danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Osoba, która ma taką pracę wykonywać musi być zdrowa i gwarantować opanowanie. Praca wymaga zachowania spokoju nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Zobacz jak pracują fachowcy: usługi wysokościowe warszawa