Księgowość

Jakie warunki należy spełnić aby założyć biuro rachunkowe?

Co robi biuro rachunkowe?

Biuro księgowe jest firmą, która świadczy takie usługi jak na przykład prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i trzymanie całej dokumentacji księgowej, prowadzenie sprawozdań finansowych, obliczanie wyniku finansowego lub kalkulacja aktywów oraz pasywów czy też określanie ich rzeczywistej wartości.

Jakie są wymagania, które trzeba spełnić aby prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku profesja księgowego została uwolniona, co znaczy, że nie ma potrzeby ukończenia właściwych studiów oraz szkoleń w ramach ekonomii aby prowadzić biuro rachunkowe. Jedyne wymagania, które potrzeba spełnić żeby sprawować kontrolę na dokumentacją księgową to posiadanie absolutnej zdolności do czynności prawnych. Czyli księgowość mają możliwość prowadzić osoby, które nie są karane za przestępstwa finansowe a także za przestępstwa skarbowe. Dodatkowo osoba na stanowisku księgowym musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli księgowy przed 2014 rokiem otrzymał certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne to wciąż będzie mógł się nim posługiwać, należy mimo wszystko być świadomym, że żaden certyfikat nie jest aktualnie wymagany aby oficjalnie wykonywać tę pracę.

O czym należy pomyśleć otwierając biuro rachunkowe?

Co prawda aby kierować biurem księgowym nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego ani doświadczenia w rachunkowości, ale niezbędne jest bieżące zdobywanie wiedzy z prawa podatkowego oraz regulującego działalność gospodarczą. Ustawy te bardzo szybko się zmieniają i aktualizują a każda osoba pracująca w biurze księgowym ma za zadanie na bieżąco tę wiedzę zyskiwać.

W dodatku otwierając biuro księgowe musisz mieć świadomość, że Klienci mogą traktować Cię jako doradcę. Do Twoich obowiązków więc oprócz prowadzenia dokumentacji księgowej może być sprawdzanie sytuacji finansowej firm i dopasowywanie właściwych form refundowania lub wyszukiwanie sposobów na rozwiązanie kłopotów finansowych. Bez właściwej wiedzy bardzo szybko możesz stracić ich zaufanie a konsekwencją tego będzie utrata klientów.

Jak można zauważyć nie trzeba mieć wykształcenia ekonomicznego żeby prowadzić biuro księgowe ale samodzielne zdobycie tak szerokiej wiedzy może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska