Przemysł

Kursy SEP – co to jest i dla kogo?

Kursy SEP – czym są i kto powinien się nimi zainteresować?

Przede wszystkim warto mieć świadomość, że są kursy SEP na poziomach G1, G oraz G3. Kursy SEP mają za zadanie przygotować do egzaminów na uprawnienia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Ten egzamin muszą zdać wszystkie osoby, które chcą mieć pracę w branży energetycznej. Żeby zapisać się na kurs musisz być pełnoletni i posiadać minimum podstawowe wykształcenie. Warto abyś o nim pomyślał jeśli jesteś studentem, który chce poszerzyć swoją wiedzę w temacie branży energetycznej, elektrycznej albo gazowej, lub jeśli jesteś wieloletnim pracownikiem i musisz zdobyć dodatkowe uprawnienia, albo gdy dotychczasowe już wygasły. Oczywiście na kurs SEP mogą zapisać się też świeże osoby, które nie mają żadnych umiejętności oraz doświadczenia. Warto wiedzieć, że kursy SEP trzeba ponawiać co 5 lat.

Artykuł w oparciu o ofertę CSZ – kursy sep z Krakowa.

Jak wygląda kurs SEP i jaki jest jego zakres tematyczny?

Kurs SEP przeważnie składa się z zajęć teoretycznych, na których prowadzący pokazuje prezentację a następnie z egzaminu sprawdzającego tę wiedzę. Sporo firm prowadzących kursy SEP zapewnia zorganizowanie go w dowolnym mieście w kraju, na przykład w Krakowie, musi się jedynie zebrać grupa przynajmniej 5 osób.

W trakcie kursu SEP kursantom są przedstawione akty prawne, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa i pierwsza pomoc. Zapisując się na kurs energetyczny G1 uzyskasz pozwolenie na monitorowanie sprzętów, instalacji i sieci energetycznych o napięciu nie większym niż 1 kilowolt a także takich o napięciu znamionowym większym od 1 kilowolta. W dodatku realizując kurs SEP i zdając egzamin państwowy otrzymasz możliwość eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrotermicznych i tych do elektrolizy.

Kolejny poziom kursu SEP to jest G2 i posiadając te kompetencje będziesz mógł zajmować się komponowaniem, renowacją oraz użytkowaniem maszyn, które przenoszą ciepło większe niż 50 kilowatów, a także pieców, turbin wodnych czy też parowych, wentylacji i klimatyzacji o mocy większej niż 50 kilowatów.

Ostatni już rodzaj kursu SEP to G3. Podczas niego dowiesz się o sprzętach gazowych i uzyskasz uprawnienia do eksploatacji, utrzymania i dozoru sprzętów oraz instalacji o ciśnieniu do 5 kilopaskali i powyżej, gazogeneratorów, turbin gazowych oraz sprzętów, które są przeznaczone do wytwarzania paliw gazowych. Dodatkowo będziesz mógł się zajmować utrzymaniem urządzeń, które służą do oczyszczania, mieszania i przerabiania gazu oraz paliw gazowych. Ważna jest także możliwość obsługi aparatury stosowanej do kontroli, pomiarów i przewodzenia siecią, instalacjami a także pojedynczymi sprzętami. 

Można zauważyć, że każdy poziom kursu SEP różni się od siebie zakresem obowiązków. Możesz dobrać taki, który będzie niezbędny do Twojej pracy, albo zrobić wszystkie na raz. W Krakowie z pewnością jest wiele firm, które zorganizują dla Ciebie kurs SEP a także egzamin.

Co może znaleźć się na egzaminie po kursie SEP?

Egzamin przeważnie ma miejsce tego samego dnia co odbył się kurs i ma formę ustną. W trakcie niego egzaminatorzy mogą zapytać się o budowę i sposób działania urządzeń, instalacji oraz sieci. Możesz spodziewać się również pytań o zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będą też pytania o zasady BHP, udzielanie pierwszej pomocy i jak wygląda ochrona przeciwpożarowa. Ostatecznie może znaleźć się też zapytanie jak zachować się kiedy pojawi się awaria, pożar albo inne zagrożenie dla maszyn i ludzi. Każde z tych zagadnień będzie Ci przybliżone na kursie energetycznym w Krakowie albo innej miejscowości, więc nic nie powinno Cię zaskoczyć.