Prawo

Opłaty notarialne – czy są konieczne?

W świecie, w którym(ych) się obracamy dobry notariusz jest ciągle w cenie. Jest przecież wiele spraw, do których zgodnej(go) z prawem finalizacji potrzebny jest podpis notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego rozdysponowania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w oczywisty sposób – do realizacji tego typu spraw powoływana(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi sprawami zglaszamy sie do notariusza w Łodzi?

Czym zajmuje się notariusz?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy przynajmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który umożliwia legalizację wielu składników tworzących naszą codzienność. Notariusz jest zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, że przysługuje mu taka sama ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Generalnie mówiąc, zajmuje się on tworzeniem not wykorzystania prawa. Przysługuje mu również prawo do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania zawodu notariusza nadaje właściwy minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Zgodnie z prawem wszystkie czynności sygnowane przez notariusza otrzymują przymioty dokumentów prawnie obowiązujących. Inaczej mówiąc, notariusz bada czy przygotowane dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem.Daje tym samym zapewnienie, że wszystkie procedury odbywają się zgodnie z z literą prawa.

Jakie to czynności? Jest ich bardzo dużo. Są to zazwyczaj tzw. sytuacje życiowe. Są związane z zakupem bądź sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest konieczny też przy zakładania spółek czy w kwestiach spadkowych. A to tylko część z całości.

Praca notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez notariuszy. Mowa głównie o umowach między dwiema stronami, ale nie tylko. 

Czy opłaty notarialne są konieczne?

Co jasne notariusze za swoją pracę kasują odpowiednie taksy. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na cenę usług notarialnych składają się różne czynniki. Opinia, lokalizacja, a także przedmiot sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut droższa niż centrum Kluczborka. Również notariusz z wieloletnim(ą) stażem może oczekiwać większej zapłaty niż początkujący.

Ale trzeba wiedzieć, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną wysokość opłat notarialnych. Są to ceny maksymalne dla wskazanej czynności notarialnej. Pracownik notarialny nie może żądać prowizji powyżej tych limitów. Warto sprawdzić przykładowo jakie to wartości.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne kwoty wskazane przez ministerstwo. Konsekwencją rządowo wskazanych limitów jest fakt, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta swojej ceny.

Gdzie i jak szukać rzetelnej kancelarii notarialnej?

Mając potrzebę odwiedzin u notariusza dobrze jest się przygotować. Koniec końców, wyróżniająca się dobrą opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie bardziej oblegana niż nikomu nieznana usługa świadczona na suburbiach. Czasem jednak można się zdziwić – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż profesjonalizm notariusza. To właśnie za znajomość niuansów prawnych wynagradzany jest ten fach.