Biznes

Praworządność po naszej stronie

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że praworządność to jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko Polski, ale także mnóstwa innych. Praworządność zapewnia wysoką wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty zostaną rozwiązane w sposób sprawiedliwy, przestępcy skutecznie osądzani, a na wyroki sędziów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku. Rzecz jasna warto zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jedyne cechy praworządności – można wymienić ich znacznie więcej. W dzisiejszych czasach jest to zagadnienie, które z całą pewnością należy regularnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód odnośnie poszczególnych cech praworządności.

Wolne media

Należy mieć świadomość, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale również należy zwrócić uwagę na wszelkiego typu kwestie czysto społeczne. Wśród nich są bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które powinny funkcjonować sprawnie, być niezależne i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez takie instytucje, jak przede wszystkim państwo. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale również w nieco szerszym ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle przykrym i zgubnym, który znaczącą uderza w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Następnym bez wątpienia istotnym aspektem praworządności jest wolność do organizowania wszelkiego rodzaju protestów, marszów oraz innych form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, z reguły powiązanych z działaniami obecnej władzy. Niezwykle kluczowe jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko wyrażać swoje opinie, ale także je manifestować, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – mówimy tutaj o naprawdę solidnym fundamencie zarówno praworządności, jak i ustroju, jakim jest demokracja.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby obywatele mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są należycie działające urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i nikt nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni przestrzegać tych samych zasad, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Niedopuszczalne są sytuacje, w których są równi i równiejsi wobec prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że sprawiedliwy proces oraz odpowiedni prawnik należą się każdemu, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na wynajęcie zaufanego fachowca w tej dziedzinie. Na działania i decyzje prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób mieć wpływu, gdyż kłóci się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Decydowanie odnośnie skład uobecnego rządu jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten deklaruje się jako państwo demokratyczne – mówimy chociażby o Polsce. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W obecnych realiach trudno zwizualizować sobie komfortowe życie w kraju, w którym władza nie jest wybierana za pośrednictwem wolnych wyborów – spójrzmy między innymi za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania każdego państwa. Z tego powodu z tym należy troszczyć się o swoje prawa i domagać się praworządności na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia:

  1. jolantawawrzyniak.pl