Biznes

Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Niezwykle ważnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy powinny być nieszkodliwe i higieniczne. Aby pracownicy byli w pełni bezpieczni potrzebne jest organizowanie szkoleń BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak powinny wyglądać tego typu szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że poziom zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie kursy są także organizowane zaraz po zatrudnieniu nowego pracownika do pracy, który koniecznie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze ma obowiązek odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach także muszą w nim brać udział? Kto organizuje takie szkolenia i jak długo one trwają? 

Kto podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP?

Według polskiego prawa, każdy niedawno przyjęty pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia szkolenia BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik był zatrudniony wcześniej na tym samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni także studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są także szkolenia cykliczne. Ich systematyczność a także czas trwania takich szkoleń zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz na rok takie szkolenie powinni zaliczyć pracownicy, którzy wykonują prace wyjątkowo niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego kursu wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie także muszą odbyć szkolenie BHP?

Według przepisów pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Nie mniej jednak jest on zobowiązany do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Można uznać, że pracodawca musi takie szkolenie zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tej kwestii może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Kurs BHP – kto może je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że początkowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma specjalizująca się w organizowaniu tego typu szkoleń. Ważne jest aby to była osoba wykwalifikowana z odpowiednim poziomem wiedzy. Trzeba wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie okresowe powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w pobliskich miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownik musi zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie ma wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu osoba zatrudniona przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Ważne jest, aby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Czas obowiązywania badań wyznacza lekarz medycyny pracy.  

Poziom ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Jednakże nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może wówczas zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać również lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co w sytuacji wypadku? 

Oczywiście wówczas najpierw należy pomóc poszkodowanemu, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i zwołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wówczas dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeśli na miejscu pracy miało miejsce zatrucie trzeba koniecznie zawiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.