Techniczne

WÓZKI WIDŁOWE – CO POWINNIŚMY O NICH WIEDZIEĆ

Branża transportu i logistyki ciągle się rozwija. Jest to spowodowane wieloma przyczynami – postępem technologicznym, zmianami w spojrzeniu konsumenckich czy Covid-19. Wynikiem owego wzrostu jest potrzeba na coraz rozleglejszą przestrzeni magazynowej. Produkty muszą być składowane w konkretnych warunkach. Aby ułatwić ich przewóz w rejonie magazynów korzysta się wózki widłowe. Wykorzystanie wózków widłowych to jedna z rezultatów rozkwitu całej sektora. Do czego rzeczywiście wykorzystuje się popularnych “widlaków”?

Zastosowanie wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzeniami mechanicznymi zasilanymi motorem. Bazową ich cechą jest przenoszenie towarów na niewielkich przestrzeniach. Często przedmioty przewożone są na obszarze magazynu zamkniętego lub na świeżym powietrzu, czy na terenach budowy. Wózki widłowe wykorzystywane są do przewozu towarów o dużej masie. Produkty najczęściej ustawiany jest na paletach, co ułatwia sprawne transport. Stać je do składowania palet na sporych wysokościach. Dają możliwość też składować palety blokowo i przewozić towary wielkogabarytowe, które nie mieszczą się na paletach. 

Do kierowania wózkiem widłowym, według przepisami, niezbędne jest posiadanie konkretnych uprawnień. Co więcej wszystkie pojazdy muszą właściwie przystosowane i posiadać sygnały dźwiękowe i świetlne. Umożliwia to zadbać maksimum bezpieczeństwo tak dla operatora pojazdu, jak i pracowników znajdujących się w sąsiedztwie. 

Mnogość funkcji wózków widłowych wiąże się z mnogością ich rodzajów. Różnorakie rodzaje wózków widłowych przystosowane są do różnych wymagań użytkowników i warunków w jakich mają być stosowane. Biorąc pod uwagę możliwości transportowe, przedstawić możemy wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, skrętne i czołowe. Każdy z nich sprawdza się w określonych okolicznościach. W celu zaoszczędzenia powierzchni magazynowej często wybiera się reachtrucki, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie typy zasilania występują w wózkach widłowych?

Istotnym czynnikiem zgodnie z, którego można dokonać rozróżnienia wózków widłowych jest sposób ich zasilania. Określony typ zasilania wskazuje to gdzie użytkowany będzie wózek widłowy. Jest kilka typów rozwiązań konstrukcyjnych:

Wózki widłowe o napędzie spalinowym – napędzane benzyną – najlepiej sprawdzają się na placach budowy, w przestrzeniach gdzie warunki bywają skomplikowane, a przewożony towar jest masywny, niejednokrotnie wielkogabarytowy. Charakteryzują się dużą siła i odporność. Przez wzgląd na emitowane spaliny mogą być wykorzystywane tylko na wentylowanych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane prądem – napędzane prądem, posiadają w baterie. Sprawdzają się przeważnie w zamkniętych pomieszczeniach – halach, magazynach. Cechuje je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do poruszania się po wąskich przestrzeniach. Ich plusem jest fakt, że są zeroemisyjne.

Wózki widłowe z napędem LPG – używają z gazu LPG, który stanowi ich zasilanie. Instalacje gazowe zakładane w wózkach widłowych są czystym i stosunkowo bezpiecznym typem napędu. Co więcej nie są kosztochłonne. Dają możliwość szybkie poruszanie się pojazdu i efektywną realizację założonych zadań. Przydają się praktycznie we wszystkich warunkach – wykorzystuje się je zarówno w przestrzeniach otwartych, jak i zamkniętych. 

Impco – czołowy współproducent instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z wiodących producentów instalacji gazowych i części zamiennych do wspomnianych jest amerykańska firma IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięć dekad stała się światowym liderem produkcji systemów paliwowych opartych o gaz. Dostarcza ona elementy znajdujące swoje zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Jej towar stanowią alternatywę dla emisyjnych silników stosowanych podczas etapie produkcji i transportu. Zmiana typu zasilania czyni, że koszty użycia pojazdów są mniejsze. Konsumowana energia dzięki właściwym filtrom i charakterystyce gazu jest czystsza. Daje to korzyść zarówno dla twórców, użytkowników, jak również dla otoczenia. 

Ekologia jest tu ważne. W nawiązaniu do zaostrzeniem polityki emisyjnej państw, politycy narzucają reguły dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Użycie proekologicznych rozwiązań dostarczanych przez IMPCO ułatwia przedsiębiorstwom spełnienie uchwalonym odgórnie zasadom dotyczącym emisji spalin.

Produkty IMPCO to zespół rozwiązań – od fundamentalnych części zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory dostarczane przez IMPCO, odpowiadające za spadek ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z płynnego w gazowy, są znacznie mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO z pomocą autoryzowanych dealerów oferuje też przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Części te wspierają za doprowadzenie rozruchu do silnika. Ponadto producent dostarcza mniejsze składniki układów napędowych opartych na gazie. Zatem można w jego asortymencie spotkać wszelkiego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Dziesięcolecia na rynku w trakcie IMPCO awansowało liderem w swoim branży sprawiają, że część producentów wózków widłowych bazuje właśnie z ich rozwiązań. Części do systemów gazowych IMPCO sprawiają, że produkty końcowe jakimi są wózki widłowe lepszymi i podnoszą ich cenę.